Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stoppa Läckan – minska övergödningen av Östersjön

Östersjön har idag världens största döda havsområde orsakat av människan, nästan två gånger större än Danmarks yta. Utsläpp av fosfor och kväve är det som främst bidrar till övergödningen och orsakar de döda havsbottnarna. Hamnar som hanterar mineralgödsel skulle kunna vara en källa till utsläpp av dessa ämnen.

I detta projekt vill Race For The Baltic lnsamlingsstiftelse motverka övergödning genom att minska mängden fosfor och kväve som hamnar i vattnet vid hantering av mineralgödsel i hamnar. I samarbete med hamnar som hanterar mineralgödsel runt Östersjön hoppas Race For The Baltic diskutera och föreslå möjliga kostnadseffektiva lösningar som förhindrar ett läckage av mineralgödsel.

Projektet stöttas med 1 620 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Genomförandet av ett projekt i Sverige som minskar läckaget av mineralgödsel vid hantering i hamn. Inleda samarbeten med hamnar i Litauen och Polen som hanterar stora mängder av mineralgödsel.


Därför får projektet stöd

Projektet bidrar till ökat hav och marina resurser, därmed biologisk mångfald.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i oktober 2021

För mer info: https://www.raceforthebaltic.com/