Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stoppa plastföroreningar genom stärkta regelverk och globala avtal

Årligen dumpas cirka 11 miljoner ton plastskräp i haven. Om inget görs uppskattas det globala plastskräpet som sprids i haven att fyrdubblas till 2050. Plastföroreningar är ett omfattande miljöproblem och produktion av ny plast och läckage av platsavfall i naturen orsakar klimatförändringar, äventyrar människors hälsa och hotar biologisk mångfald samt påverkar ekosystem negativt världen över. Avsaknaden av globala överenskommelser, bristande regleringar samt transparens och ansvar i hela kedjan från produktion till plastavfall har skapat en ohållbar situation på global nivå.

I detta projekt vill Environmental Investigation Agency motverka plastföroreningar genom stärkta regelverk och ett ambitiöst globalt bindande plastavtal.

Projektet stöttas med 5 760 000 kr.


Vad händer i projektet?

 

  • – Förhandlare och civilsamhälle kapacitetsstärks och rustas med kunskap om innehållet i det globala plastavtalet för att på bästa sätt kunna förstå och påverka innehållet i avtalet. Påverkansarbete från EIA för att befintliga regelverk och instrument som berör plats ska stärkas, implementeras och efterföljas.

Projektets tidsstatus

64%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i april 2025

För mer info: https://eia-international.org/