Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stoppa tortyr inom det mexikanska rättsväsendet

I Mexiko är det vanligt med tortyr som metod under polisförhör. Efter att civilsamhälle och människorättsorganisationer kämpat i många år antogs en lag mot detta. Den efterlevs tyvärr i alldeles för låg utsträckning av såväl polis som rättsväsendet. Ett stort problem är också att jurister och domare inte utesluter bevis som framkommit under tortyr.

I detta projekt verkar Fair Trials för att utmana och förändra strukturerna kring bevis som framkommit under tortyr.

Projektet stöttas med 1 845 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet  

Kapacitetsstärkande aktiviteter för försvarsadvokater, i form av bland annat utbildningar och nätverk, samt opinionsbildande aktiviteter som till exempel kampanj i sociala medier. 

 

 


Därför fick projektet stöd

Våld i alla former är ett av de största hoten mot all form av utveckling. Det raserar den mellanmänskliga tilliten och är särskilt allvarligt när den utförs av staten och rättssystemet. Detta projekt verkar för att bidra till det globala målet om fredliga samhällen.  


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i december 2020

För mer info: https://www.fairtrials.org/