Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Svenska skogar – spår i skogen

Våra ekosystem har vuxit fram i ett samspel där växter, djur och människor tar vad de behöver och ger tillbaka återstoden. Sedan ungefär hundra år har dock människans levnadssätt krävt alltmer och satt balansen ur spel. Under de senaste åren har medvetenheten ökat om att världen hastigt rör sig mot alltmer svårhanterlig ekologisk situation. Det talas mycket om omställning frågan om hur vi bör ställa om och leva blir alltmer central, för individen och samhället.

I detta projekt vill Teater Asoko, i liten skala, omsätta insikten att människan är en del av allt levande i praktisk handling, och sen genom scenkonst möjliggöra för människor att uppleva den känslomässigt.

Projektet stöttas med 2 040 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 2 huvuddelar.

  • – Första delen är restaureringsfasen där man samarbetar med lokala aktörer för att lära om historien och traditionella metoder som är gynnsamma för platsens ekosystem. Lokala organisationer samlar och engagerar intresserad allmänhet i workshops samt kulturaktiviteter i skogen.
  • Del två är en scenkonstframställning som består av lärdomar och erfarenheter som samlats under projektet. Spelas lokalt och i närheten av Gällerstena samt sprids över landet.

Varför fick projektet stöd?

Projektet arbetar för att återskapa balans i ekosystem, restaurera biologisk mångfald och sprida kunskap och upplevelser utifrån detta vilket gynnar inte bara de direkta deltagarna utan även en bred svensk allmänhet.


Projektets tidsstatus

63%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2025

För mer info: https://www.spariskogen.se/