Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Sveriges nya konsertarrangörer

Tillväxten bland nya unga arrangörer i Sverige är låg och antalet semiprofessionella scener runt om i landet blir allt färre och färre. Många unga tycker idag att det är svårt att starta musikföreningar och skapa engagemang bland andra jämnåriga. Musiklivet blir därför ständigt lite äldre. I Svensk Lives projekt stöttas nya unga konsertarrangörer, främst utanför storstadsregionerna, att etablera sig i musiklivet på ett antal platser runt om i Sverige.

De unga arrangörerna kommer via producentträffar och mentorskap utveckla sina kunskaper samt därutöver få möjligheten att genomföra ett arrangemang på sin hemort.  Projektet består av en uppstartsträff med seminarier och workshops, handledning av professionella festival- och konsertarrangörer och utveckling av deltagarnas egna arrangemang, samt genomförande och utvärdering av dessa arrangemang.


Vad ska hända i projektet

Utbildning för unga konsertarrangörer utanför storstadsregionerna, som planerar och genomför egna arrangemang.


Därför fick projektet stöd

Genom att inspirera till nya intressanta musikarrangemang bidrar projektet till att skapa fler konserttillfällen runt om i Sverige, samt ger långsiktiga förutsättningar för unga arrangörer att utvecklas och etablera sig i musiklivet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i augusti 2018

För mer info: http://www.svensklive.se