Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ungt digitalt ledarskap

Ingen som tillbringat tid på internet de senaste åren kan ha missat att det finns mängder av olika digitala forum och mötesplatser; såsom gruppchatter, e-sportslag och fan-communityn. Dessa drivs i stor utsträckning av unga som hanterar alltifrån frågor kring yttrandefrihet, demokratiska processer och bemötande av hot och hat. Det finns idag massvis med unga ledare, moderatorer och admins som engagerar sig för att skapa en stabil och bra grund för de digitala föreningarna och dess verksamhet. Men deras erfarenheter är i stort odokumenterade och det finns få möjligheter till fortbildning inom ämnet och kunskapen hos allmänheten kring ungt digitalt ledarskap är låg. Det är dags att börja lära sig av dessa unga ledare och verka för att lärdomar sprids så att fler unga kan känna sig trygga i att delta i verksamhet, spela tillsammans och skapa vänner på nätet. 

I detta projekt vill Sverok öka tryggheten, respekten och toleransen på olika digitala forum, där många unga idag engagerar sig och verkar, genom att utbilda unga i digitalt ledarskap.

Projektet stöttas med 2 140 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • Kartläggning och publicering av en rapport om ungt digitalt ledarskap.
  • Skapa och genomföra utbildningar om digitalt ledarskap.
  • Arrangera nätverksträffar för unga ledare.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa platser och institutioner, fysiska eller digitala, som är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld.


Projektets tidsstatus

97%

Projektet startade i augusti 2022 och avslutas i juli 2024

För mer info: https://sverok.se/