Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

SWAN – krisresidens

Fria konstnärer och kulturaktörer är viktiga för demokratin inte minst som uttolkare och bärare av det fria ordet och den fria konsten. Tyvärr är konstnärer och den konstnärliga friheten idag hotad från flera håll. Många kulturutövare lever under hot från exempelvis auktoritära regimer eller oliktänkande extrema grupper. Dessa frågor aktualiseras titt som tätt och konflikten i Ukraina är inget undantag där kultur och kulturarv används som brickor i ett spel om makten.

I detta projekt vill Havremagasinets vänner verka för det fria konstnärliga skapandet genom att skapa fristäder för krigsdrabbade konstnärer runt om i Sverige och förmedla deras verk till en bred publik.

Projektet stöttas med 2 800 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Sedan krigets utbrott har Artists at Risk fått in ansökningar från kulturarbetare som behöver lämna Ukraina. Dessa ansökningar förmedlas vidare till Havremagasinet och SWAN som utifrån konstnärernas behov matchar konstnär och residens i Sverige.

Väl på plats i Sverige kommer man tillsammans med det lokala kulturlivet och kulturinstitutioner att samverka med residenskonstnärerna. Allmänheten engageras i frågan om konstnärlig frihet och yttrandefrihet genom event och samarbeten med residenskonstnärerna.


Varför fick projektet stöd?

Yttrandefrihet och konstnärlig frihet är enligt världssamfundet mänskliga rättigheter och de är även några av de viktigaste nycklarna till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2022 och avslutades i april 2023

För mer info: https://www.swanresidencynetwork.com/