Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Tal till nationen

Konstnärlig frihet har, i Sverige, sedan länge varit ett fundament för konstnärers möjlighet att uttrycka sig fritt. Men på senare år har inskränkningar i den konstnärliga friheten blivit mer frekventa på grund av att konstnärer samt även beställare och utställare hotas då konstens innehåll och uttryck anses opassande, felaktig eller provocerande. I tider när den konstnärliga friheten är hotad är det av yttersta vikt att utforska begreppet ur ett konstnärligt perspektiv och utforska vad det kan vara och vad det inte är. Frågan om konstnärlig frihet är en av de viktigaste i vår tid och den berör hela samhället.

I detta projekt vill Femkul arrangera ett omfattande konstprojekt som både vill diskutera och göra konstnärlig frihet med syfte att värna om den samt uppmärksamma frågan hos fler.

Projektet stöttas med 2 530 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av flera olika aktiviteter som samspelar med varandra. Det vänder sig till underrepresenterade grupper som vanligtvis inte tar del av konsthändelser på grund av exempelvis geografiskt avstånd eller sammanhang som inte tilltalar eller inkluderar dem. Det här inbegriper bland annat de som lever i glesbygdsområden, hbtq-personer och svenskar med rötter i andra delar av världen. I projektet utforskar och diskuterar Femkul begrepp som konstnärlig frihet, armlängds avstånd och självcensur.


Varför fick projektet stöd?

Konstnärlig frihet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Genom att värna om den och skapa sammanhang för att diskutera och utforska frågan kan människor gemensamt kraftsamla mot inskränkningar och begränsningar av konstnärlig frihet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2022 och avslutades i september 2023

För mer info: https://fulkonst.se/Tal-till-nationen