Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

TBD

Den samiska representationen har blivit bättre i många sammanhang men ofta saknas förståelse för och kunskap om den samiska kulturen, historiska skeenden och samtida förutsättningar som påverkar möjligheterna att fortsätta utöva och utveckla kulturen. Det finns en problematik som följer när urfolks- och minoritetskulturer enbart ges utrymme i en kulturhistorisk museal kontext och genom det på ett subtilt sätt blir en del av en dåtid men inte lika viktiga att ta hänsyn till i samtida skeenden. Detta skapar en distans till den samiska kulturen som levande och jämlik.

I detta projekt vill Konstfrämjandet Norrbotten visa på bredden hos de samiska utövarna samt öka förståelsen för vad den samiska konsten och kulturen kan vara utöver stereotypa föreställningar och förväntningar.

Projektet stöttas med 2 300 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – På minst åtta platser tillsammans med lika många samarbetsparter visas tio samiska konstutövare,
  • – Framtagning av nyskapande verk genom dessa konstutövare,
  • – Genomförande av guidade visningar,
  • – Genomförande av öppet slutseminarium med diskussioner kring erfarenheter och lärdomar,

Varför fick projektet stöd?

För att skapa hållbara städer och samhällen så behövs en variation av perspektiv och kunskaper. Och att vara öppen för olika sätt att värdera kunskaper kommer att bli allt viktigare för att skapa inkluderande samhällen. Projektet bidrar till detta.


Projektets tidsstatus

53%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i februari 2025

För mer info: https://norrbotten.konstframjandet.se/