Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

The Beirut DC Impact Program

I Arabvärlden har pandemin sammanfallit med en rad andra pågående kriser som gemensamt bidragit till att tidigare demokratiska framsteg nu är på tillbakagång och utrymmet för det civila samhället successivt krymper. Den arabiska filmbranschen har påverkats kraftigt och riskerar att tappa kompetens till andra sektorer och länder. Samtidigt finns en lång historia av socialt och politiskt engagemang inom den oberoende filmsektorn. Trots att arabiska filmskapare har nått en rad internationella framgångar så kämpar de dock på hemmaplan – i politisk motvind med censur, inskränkningar och frihetsberövanden – för att nå ut till en lokal publik och för att deras filmer ska kunna påverka den verkligen som de speglar.

I detta projekt vill Beirut DC stärka den arabiska oberoende filmsektorns möjligheter att samverka med civilsamhällets organisationer, och genom filmens visuella berättande skapa engagemang i aktuella samhällsfrågor och driva förändring.

Projektet stöttas med 2 150 000 kr.


Vad händer i projektet?

Bygga upp en ny sektor och ett långsiktigt hållbart ekosystem för hur den oberoende arabiska filmen i samverkan med civilsamhället, regionala och internationella aktörer ska kunna bidra till en positiv förändring i regionen. Ekosystemet bygger på tre spår: ett ett-årigt utbildningsprogram för impact producenter, som utbildas i bland annat påverkansstrategi, kommunikation och insamling. Det andra spåret handlar om att forma ett regionalt nätverk för impact producenter, oberoende filmare och civilsamhällesorganisationer. Inom det sista spåret ska en internationell fond byggas upp som årsvis kan ge uppstartsstöd till ett antal filmprojekt.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att fler röster och krafter inom arabisk film kan driva på positiv samhällsutveckling. Genom internationella samarbeten kan också mer arabisk film nå en svensk publik och öka vår förståelse och kunskap om arabvärldens utmaningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i december 2023

För mer info: https://www.beirutdc.org/