Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

The Cash Course

Mellan 2019 och 2020 så ökade antalet unga som ansökte om skuldsanering med 124%. MUCF samt barnombudsmannen varnar för en ökning av vräkningar bland unga. Lättillgängliga lån i samband med ohälsosamma köpmönster och låg kunskapsnivå i privatekonomi kan vara en av de många orsakerna till denna negativa trend. Unga som lever i socioekonomiskt utsatta områden är särskilt utsatta då man i större utsträckning lever i en ansträngd ekonomi och där vissa saknar det sociala skyddsnät där en vuxen kan ingripa eller ge goda råd innan något går fel.

I detta projekt vill Ensamkommandes förbund minska ungas skuldproblematik och ekonomiska utsatthet genom att höja ungas kunskaper inom privatekonomi med en pedagogisk och tillgänglig informationssatsning.

Projektet stöttas med 1 650 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet är uppdelat i fyra spår:

  • Spår 1 Fysiska föreläsningar av experter från Ung privatekonomi, Polisen och Kronofogden. Workshops med olika teman i privatekonomi.
  • Spår 2 Individuell rådgivning och löpande stöd för att hjälpa unga förstå komplicerade ekonomiska situationer som de hamnat i. Hjälp med myndighetskontakt eller andra aktörer som kan hjälpa till.
  • Spår 3 Framtagning av metodmaterial med information om bland annat risker med ungas privatekonomi. Materialet är flerspråkigt och kan användas av ungdomsledare, lärare och andra yrkesgrupper som möter unga i riskzonen.
  • Spår 4 Spridning av projektet genom föreläsningar och workshops i Nationellt riktade digitala utskick till aktörer som möter unga. Deltagande på MR dagarna.

Varför fick projektet stöd?

Genom minskad ekonomisk utsatthet skapas möjligheter för tryggare och stabilare livssituationer bland unga, med minskad hemlöshet, psykisk ohälsa, beroendeproblematik och kriminalitet.


Projektets tidsstatus

69%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://ensamkommandesforbund.se/