Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Svenska Matbanksnätverket

Enligt Statistiska Centralbyrån, levde 6,9 procent av Sveriges befolkning 2020, i ekonomisk utsatthet och hade inte tillräckliga inkomster för att täcka dagliga basbehov för exempelvis boende, mat och kläder. Siffran har väsentligt ökat i takt med ett kraftigt ökat kostnadsläge det senaste året. Samtidigt visar statistik från Naturvårdsverket att svenska livsmedelsbutiker slänger drygt 90 000 ton livsmedel varje år. Utöver att maten som slängs inte kommer människor till nytta, belastar avfallet dessutom i onödan vår natur och klimatet.

I detta projekt vill Ätbart bidra till att minska matsvinnet, effektivisera nyttjandet av livsmedel och få en mer jämlik fördelning av matresurserna i Sverige, genom att öka andelen osålda livsmedel som omfördelas till människor i ekonomisk utsatthet.

Projektet stöttas med 1 470 000 kr.


Vad händer i projektet?

Ett nationellt nätverk startas som samlar och stödjer ideella föreningar som redistribuerar överkottslivsmedel till människor i ekonomisk utsatthet.

Medlemmarna i nätverket har tillgång till bland annat rådgivning, hygienkrav och logistiklösningar. Nätverket är en samordnande funktion som utvecklar strukturer för lättare samverkan mellan livsmedelsaktörer, handlar och matbutiker. Inhämtning av statistik över medlemmarnas arbete och resultat, som ska tillgängliggöras för livsmedelssektorn och en bredare allmänhet.

 


Varför fick projektet stöd?

En effektivare användning, och jämnare fördelning av jordens resurser är avgörande för att vi ska kunna uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Att radikalt minska matsvinnet är därför av stor vikt, såväl i Sverige som globalt.


Projektets tidsstatus

98%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i maj 2024

För mer info: https://atbart.org/