Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Tillgång till vatten och sanitet genom mikrolån

1 av 10 saknar i dag tillgång till rent vatten och ännu fler är utan toalett. För att uppnå FN:s globala mål om rent vatten och sanitet till alla behövs stora satsningar.

I detta projekt kommer Water.org, Inc öka kunskapen och kompetensen om vatten och sanitet hos olika mikrofinansinstitut i Ghana. Syftet är att dessa ska börja ge ut mikrolån till hushåll och små företag så de kan skaffa vatten- och sanitetslösningar, som en toalett eller anslutning till ett vattennät. 20 000 människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet tack vare projektet.

Projektet stöttas med 3 000 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Utbildning och kompetensutveckling för mikrofinansinstitutioner. Workshops mellan myndigheter, finansiärer och mikrofinansinstitutioner för att uppmuntra till ytterligare utlåning för vatten- och sanitetslösningar.


Därför stöttas projektet

Det krävs att mer resurser satsas på vatten och sanitet och detta projekt försöker adressera det finansiella gapet genom att ta fram nya källor av medel.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i september 2021

För mer info: https://water.org