Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Tillsammans

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är enligt flertalet studier en befolkningsgrupp med sämre hälsa. De har därför en ökad risk att drabbas av t ex fetma, diabetes och psykisk ohälsa. Föreningsidrotten för barn och unga ger förutsättningar till en bättre hälsa och ett socialt sammanhang med gemenskap. Men det krävs anpassningar för att föreningsidrotten ska kunna erbjuda det barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning behöver för att kunna utöva en idrott. Föreningarna behöver hjälp med metoder och förhållningssätt och även målgruppens föräldrar behöver information om hur de kan underlätta för målgruppen att börja röra på sig.

Parasportsförbundet & Sveriges Paralympiska kommité vill med detta projekt bidra till att barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning stärker sin hälsa genom att börja röra på sig regelbundet.

Projektet stöttas med 2 000 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av två delar:

I den första delen utvecklas ett idrotts-och aktivitetsprogram inklusive ”prova på dagar” för att introducera fler barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning till fysisk aktivitet, kost och hälsa. Prova på dagarna sker i samarbete med idrottsföreningarna och målgruppen deltar tillsammans med familjemedlemmar. En utvärdering sker direkt efter samt 3-6 månader efter för mäta beteendeförändring.

Andra delen ges idrottsföreningarna stöd för att kunna passa in målgruppen i verksamheten. Ett nätverk bildas för föreningar utbyter kunskap och utmaningar. Nationell konferens om folkhälsa hålls.

 


Varför fick projektet stöd?

Många föreningar vill gärna bli bättre på att nå barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar men uttrycker att de behöver hjälp med metoder och förhållningssätt. Många av de nämnda hälsoproblemen går att förebygga helt- eller delvis med hjälp av fysisk aktivitet. Att möjliggöra ökad fysisk aktivitet för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning innebär att det finns stora vinster för både målgrupp och samhälle. Projektet är också i linje med vårt arbete inom social förändring genom idrott.


Projektets tidsstatus

64%

Projektet startade i februari 2023 och avslutas i januari 2025

För mer info: https://www.parasport.se/