Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Utreder hot mot minoriteter och demokratin med open-source

Under de senaste decennierna har stödet för högerextrema partier och grupper ökat i Europa. Deras populistiska retorik och användandet av våld riktar sig mot utsatta grupper i samhället och hotar de grundläggande principer som demokratiska länder vilar på. Inte sällan arbetar de i skymundan av både myndigheter och allmänhet, där nätet underlättar för dem att förbli anonyma och rekrytera nya medlemmar.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Stichting Bellingcat etablera ett nätverk av organisationer som arbetar med open source-metoder för att synliggöra högerextrema miljöer i tjugo europeiska länder. Målet på lång sikt är att minska de högerextrema gruppernas inflytande i samhället och att konsekvenserna av deras retorik och våldsutövande begränsas.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 1  620 000 kr.


Vad händer i projektet?

I projektet ska Bellingcat använda sin egenutvecklade och unika utredningsmetod för att synliggöra högerextrema miljöer i tjugo europeiska länder. Genom att kombinera kriminalteknisk forskning, traditionell journalistik, medborgarjournalistik, bevisföring och open source ska Bellingcat ta reda på hur högerextrema grupper är organiserade, hur de finansieras och hur de får inflytande. Bellingcat ska etablera ett europeiskt nätverk med ett femtiotal nationella och lokalt förankrade organisationer som tillsammans kommer genomföra ett tjugotal omfattande utredningar samt utbilda och kapacitetsstärka 150 personer från ett nätverk av människorättsorganisationer och aktivistgrupper.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ökad jämlikhet och tolerans, vilket kommer hela samhället till gagn. 


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i februari 2023

För mer info: https://www.bellingcat.com