Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Triennalen i Västernorrland

Västernorrland består till största del av landsbygd med mindre samhällen. Precis som på många andra landsbygder i Sverige saknas ofta platser för att både visa konst och kultur och det saknas även initiativ för att stärka det lokala kulturlivet. Detta är problematiskt både ur ett demokrati- och jämlikhetsperspektiv. Utflyttningen från landsbygden till större städer och ekonomiska prioriteringar gör även att utvecklingen går åt fel håll. Det behövs långsiktiga satsningar för att skapa en jämlik tillgång till kultur för alla.

I detta projekt vill Konstfrämjandet Västernorrland genomföra en konsttriennal i hela Västernorrland för att på så sätt skapa kulturella och konstnärliga värden på platser som annars riskerar att bli utan.

Projektet stöttas med 2 770 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Triennalen kopplar samman ett drygt dussin konstaktörer i Västernorrland som samarbetar med att nå ut med sina konstsatsningar och projektet kommer skapa ett nytt nätverk av aktörer i olika storlekar som även efter projektet kan stimulera utveckling för kultur i Västernorrland. Det nystartade distriktet Konstfrämjandet Västernorrland kommer också kunna fungera som en samordnande kraft för konstlivet i Västernorrland och kommer efter projektet tillsammans med det andra aktörerna driva Triennalen och andra kulturprojektet runt om i länet.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till vårt arbete inom kulturområdet ”Jämlik tillgång till kultur för alla över hela landet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2022 och avslutades i september 2023

För mer info: http://vasternorrland.konstframjandet.se/projekt/triennalen/