Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Trygga migranters rättigheter när AI och annan teknologi används

Artificiell intelligens (AI), drönare och andra avancerade övervakningsmetoder används alltmer i hanteringen och bemötandet av migranter världen över och inte minst inom den populära så kallade balkanrutten. Dessa teknologier används för att samla in migranters biometriska data och annan information samtidigt som det finns väldigt lite transparens kring hur teknologierna används, hur informationen sparas och delas med andra aktörer. Under de senaste åren har det skett en ökad teknologisering och militarisering samtidigt som också våld och kränkningar mot migranter som söker säkerhet och internationellt skydd i Europa ökat.

I detta projekt vill Rigardu e.V. bidra till att trygga migranters mänskliga rättigheter i ljuset av en ökad användning av AI och annan teknologi av länder i den s.k. balkanrutten.

Projektet stöttas med 1 560 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av två delar:

  • – Samling av vittnesmål och bevis som sedan sammanställs i en rapport för spridning
  • – Genomförandet av påverkansarbete och ansvarsutkrävande för att påverka EU, FN och andra nyckelaktörer att bättre skydda migranter när nya lagar och regler tas fram.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att säkerställa att de allra mest utsattas rättigheter för asyl inte kränks.


Projektets tidsstatus

27%

Projektet startade i december 2023 och avslutas i november 2025

För mer info: https://rigardu.de/en/start/