Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Trygg kontakt

Samhällets mest utsatta har drabbats särskilt hårt av de rådande pandemirestriktionernas förödande sociala och ekonomiska konsekvenser. Isolering, otrygga hemmiljöer, arbetslöshet och rädsla för smitta kan leda till ångest, våld, utanförskap och psykisk ohälsa. En särskilt utsatt målgrupp är barn och unga som växer upp i familjer med missbruk och som tvingas tillbringa mer tid hemma.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Stiftelsen Trygga Barnen utöka närvaron och stödet för barn och unga genom att hålla Trygga Barnens stödchatt öppen på vardagar och helger, under både dags- och kvällstid.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 1  110  000 kr


Vad händer i projektet?

Trygga Barnen kommer att fortsätta utöka sin närvaro med en stödchatt på Snapchat. Man kommer att nyanställa personal för att ha generösare öppettider under vardagskvällar och under helger för att att vara tillgänglig med stödkontakt.   


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer”.

 


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i februari 2022

För mer info: https://tryggabarnen.org