Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Undersöka ursprunget och utvecklingen av klimatkonspirationer

Desinformation om klimatkrisen, dess anledningarna och konsekvenser, sprids i stor skala på sociala medier. Det underminerar och skapar hinder för den klimatdiskussion som behöver ske. Samtidigt påverkar det aktivisters, miljöförsvarare och forskares säkerhet och produktivitet, både på och utanför, nätet.

Global Witness Trust vill med detta projekt ta fram nya metoder och tillvägagångssätt för att exponera hur klimatdesinformation skapas och sprids digitalt. De vill även synliggöra vilka konsekvenser detta leder till, i syfte att kunna motverka klimatdesinformation.

Projektet stöttas med 2 810 000 kronor


Vad händer i projektet?

  • – En ny verksamhetsgren utvecklas med fokus på att kartlägga och undersöka hur klimatdesinformation sprids på sociala medier, och då även se vilka konsekvenser det leder till för aktivister, miljöförsvarare och forskare
  • – Nya metoder och tekniska lösningar utvecklas och testas, för att kunna undersöka och analysera den klimatdesinformation som sprids

Varför fick projektet stöd?

Klimatkrisen kräver kraftfulla åtgärder. I vägen för detta står aktörer som försöker störa arbetet genom att sprida desinformation och konspirationsteorier om klimatkrisen i sociala medier. Detta projekt bidrar till att exponera hur klimatdesinformation skapas och sprids digitalt, vilket därmed skapar bättre möjligheter att motverka det.


Projektets tidsstatus

42%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i mars 2025

För mer info: https://www.globalwitness.org/en/