Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Unga hittar ut

Idag är det färre än hälften av pojkarna i Sverige och en femtedel av flickorna som ägnar sig åt pulshöjande aktiviteter under en timme per dag. Svenska barn är de mest stillasittande barn i Norden. För att inspirera unga att röra på sig så behövs fritidssysselsättningar som passar deras förutsättningar och som gör dem delaktiga i utformandet.

Skånes orienteringsförbund vill med detta projekt inspirera fler unga, med särskilt fokus på tjejer, att vistas utomhus, upptäcka sitt närområde och få bättre förutsättningar för ökad fysisk och psykisk hälsa genom orientering.

Projektet stöttas med 1 925 000 kr.


Vad händer i projektet?

Hitta ut Skåne är ett samarbete med bland annat Skånes orienteringsförbund, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen Skåne län.

  • – Tillsammans med mindre lokala föreningar placeras kontroller i närområde ut som deltagare har möjlighet att söka upp med hjälp av en karta eller Hitta uts mobilapp.
  • – Kommunikationsinsatser och uppsökande arbete riktat mot unga tjejer genomförs,
  • – Arbetssätt och metoder sammanställs i en manual som görs tillgänglig för andra Hitta ut initiativ.

Varför fick projektet stöd?

Genom att skapa goda vanor och fysisk aktivitet så har man som barn goda förutsättningar att ha ett aktivt och hälsosamt liv som vuxen. Projektet bidrar till att förbättra den allmänna folkhälsan och öka välbefinnandet i samhället och fångar upp de ungdomar som isolerar att drabbas av ohälsa genom stillasittande.


Projektets tidsstatus

83%

Projektet startade i augusti 2022 och avslutas i augusti 2024

För mer info: https://www.orientering.se/skane/