Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ungas rätt till psykisk hälsa

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga. Interventioner genomförs tyvärr ofta först när den psykiska ohälsan är utspridd. En kommun som särskilt sticker ut i statistiken är Burlövs kommun. I detta projekt kommer Mentalpiloterna därför att utbilda barn och unga på skolor i Burlövs kommun om psykisk hälsa och hur de kan hjälpa varandra. Utgångspunkten sker i metoden YAM, som utvecklats av NASP (Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention) vid Karolinska Institutet, som innefattar bland annat rollspelsövningar. Ungdomarna kommer också att ta fram förslag till politiker om hur situationen kan förbättras.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2019

För mer info: https://www.mentalpiloterna.se/