Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ungdomsengagemang genom hållbara musikfestivaler

Många ungdomar känner idag oro inför sin egen och jordens framtid. Denna oro kan lätt leda till passivitet och en känsla av hopplöshet. Forskning visar att de som gör aktiva klimatrelaterade livsstilsförändringar eller engagerar sig i samhälls- eller miljöfrågor, mår bättre och känner större framtidstro. I Live Greens projekt främjas en omställning mot socialt och ekologiskt hållbara festivaler och unga människor inspireras till att ta en aktiv del i samhällsutvecklingen och omsorgen av miljön och klimatet. Live Greens metod handlar om att skapa festivaler där såväl social som ekologisk hållbarhet genomsyrar hela arrangemanget: att använda återbruk och innovativa lösningar för klimatneutrala arrangemang, att främja trygga miljöer genom aktivt värdegrundsarbete och att skapa forum där hållbara nya idéer kan utvecklas.


Vad ska hända i projektet

Att bland annat arrangera pilotfestivaler och Live Green pop-up, hållbarhetsutbildningar för unga eldsjälar och utbildningar för kulturarrangörer.


Därför fick projektet stöd

Projektet har potential att bidra till ett ökat engagemang för hållbarhetsfrågor och generera nya initiativ och satsningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i augusti 2019

För mer info: http://www.livegreen.se