Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

UPO Designjam

Den ökade psykiska ohälsan hos unga är delvis en reaktion på ökade krav i ett snabbt föränderligt samhälle. Förmågan att möta detta inom till exempel elevhälsa, ungdomsmottagningar, sjukvården och socialtjänsten är inte helt i takt med dessa förändringar och därför finns det en stor risk för onödigt lidande. Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbundet Skåne kommer i detta projekt att involvera unga som vill vara med och skapa och testa en ny form av gruppverksamhet för unga med psykisk ohälsa.  Projektet utgår från metoden Designjam, där man använder sig av medskapande, kreativitet och fördjupande samtal. 

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2019