Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Uppdrag demokrati – Demokratiaccelerator

I en tid av snabba komplexa förändringar och ökande polarisering, behöver demokratin byggas tillsammans med våra unga. Statistiken visar att ungas förtroende för politiker och institutioner sjunker, samtidigt som samhällsengagemanget ökar. Unga behöver tas tillvara som en positiv förändringskraft och vitalisera vår demokrati. Skolan har i detta sammanhang en central funktion för att bygga demokratiska medborgare. Den når alla barn och är basen för jämlika förutsättningar för deltagande i demokratin.

I det här projektet vill Demokratibygget ge unga kunskaper och verktyg för demokratisk förändring.

Projektet stöttas med 2 750 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Elever från högstadiet deltar i Demokratiaccelerator, samtidigt som att en välutvecklad digitaliserat webbplattform tas fram.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till ökat engagemang för demokrati och demokratiska frågor.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i december 2022

För mer info: https://demokratibygget.se/