Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Urgent Ukraine

Idag ser vi hur demokratin är på tillbakagång på flera håll i världen. Demokratiska processer undergrävs och auktoritära tendenser märks i allt fler länder och yttrandefriheten är hotad.

Genom film kan vi få insikt i olika människors liv och kultur, vilket påverkar, skapar empati och förståelse som bland annat leder till större inkludering. Andra typer av bilder, med till exempel propaganda och desinformation som syfte, kan ha rakt motsatt effekt. På många platser i världen begränsas de konstnärliga uttrycksmöjligheterna för filmskapare inte bara av kulturella och ekonomiska strukturer, utan även av direkta politiska regelverk som styr vilka filmer som får göras och visas. Med andra ord filmens publika genomslagskraft ger den en nyckelroll i samhällsuppbyggnaden. Det propagandamaskineriet och den desinformationen som sprids under kriget i Ukraina belyser även skörheten i detta på ett smärtsamt och aktuellt sätt. 

I detta projekt vill Göteborg Film Festival synliggöra den rörliga bildens betydelse för demokratin för att öka allmänhetens medvetenhet om detta, samt bidra till att skapa ett fritt och öppet klimat för filmare att verka i Europa. 

Projektet stöttas med 1 615 000 kronor.


Vad händer i projektet?

En rad publika aktiviteter i Sverige om vikten av filmens och konstens betydelse för demokrati, samt stödja filmare som fortfarande är verksamma i Ukraina med bland annat kunskap och utrustning. En större del av de publika aktiviteterna kommer genomföras under Göteborgs Filmfestival samt sändas digitalt till offentliga rum i Sveriges samtliga kommuner. Det flesta av dessa aktiviteter är filmvisning, panelsamtal, workshops och debattartiklar.


Varför fick projektet stöd?

Genom att värna om ukrainska filmskapares konstnärliga frihet och öka svenska allmänhetens kunskap om filmens betydelse för yttrandefrihet, främjar projektet ett fritt och demokratiskt samhälle i så väl Sverige som Ukraina.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2022 och avslutades i juni 2023

För mer info: https://goteborgfilmfestival.se/