Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Utbilda hälsoarbetare i Liberia

En miljard människor i världen saknar tillgång till hälsovård på grund av stora avstånd till närmaste hälsocenter. Det gör att människor dör av orsaker som lätt skulle kunna undvikas. I Liberia bor ca 1,2 miljoner människor längre än fem kilometer från närmaste hälsocenter. I kombination med brist på utbildad hälsopersonal gör det att hälsoindikatorerna är bland de lägsta i världen, med bland annat hög mödra- och spädbarnsdödlighet. I detta projekt utbildas lokala hälsoarbetare för att kunna ge vård till de som bor i de mest avlägsna områdena.


Vad ska hända i projektet

Kartläggning av hälsotillståndet i Liberia, samt bland annat identifiering och utbildning av hälsoutbildare och mentorer.


Därför fick projektet stöd

Genom att stärka hälsovården och tackla de främsta orsakerna till att människor dör, kan liv räddas och livskvaliteten för utsatta människor förbättras.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i september 2018