Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Utbilda lärare om OCD och närliggande diagnoser

OCD tvångssyndrom är den tredje största psykiatriska diagnosen. Trots det saknas oftast kunskap om den. Ny forskning visar att personer med OCD har förhöjd suicidrisk. På grund av att sjukdomen tar så mycket kraft och energi gör den också att man har svårare att klara av skolarbetet. I detta projekt kommer OCD-föreningen Uppsala län att påbörja en försöksverksamhet där elever med OCD ska få korrekt diagnos och behandling. Projektet innefattar bland annat att skapa en digital utbildning för lärare som hjälper dem att identifiera misstänkta fall av OCD och i sin tur kan slussa vidare elever till elevhälsan.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i augusti 2019