Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Utbilda Lokala hälsoarbetare för att minska barn- och mödradödligheten i Sydafrika

I Sydafrika är barn och mödradödligheten fortfarande hög, trots förbättringar ligger mödradödligheten på 152 dödsfall per 100 000 födslar. Inte nog med det, så är undernäringen bland barn hög vilket leder till dödsfall men även till att 25% av alla barn under två år är tillväxthämmade. Philani Maternal, Child Health and Nutrition Trust (Philani) jobbar aktivt för att ändra på denna trend!

I detta projekt vill Philani utbilda lokala hälsoarbetare så att dessa kan ge adekvat vård för att minska barn- och mödradödligheten och förbättra hälsan bland dessa grupper.

Projektet stöttas med 1 300 000 kr


Detta kommer att hända i projektet

Lokala hälsoarbetare ska utbildas inom mödra- och barnhälsa, mentorer ska utbildas för att stötta lokala hälsoarbetare, gravida och extra behövande barn kommer att få regelbundna besök.


Därför fick projektet stöd

Projektet har goda chanser att bidra till att minska barn-och mödradödligheten i Sydafrika och därmed komma ett steg närmare till uppfyllandet av det tredje globala målet, nämligen god hälsa och välbefinnande.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2021

För mer info: http://www.philani.org.za/