Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Utbilda utsatta barn i Lesotho inom hälsa genom fotboll

I Lesotho lever en stor del av befolkningen i extrem fattigdom. Det finns också stora hälsoutmaningar, bland annat för att var fjärde vuxen i landet har HIV. Andelen döda i trafikolyckor är bland den högsta i världen, vilket beror på bristande infrastruktur och låg kunskap om trafiksäkerhet. I detta projekt kommer Kick 4 Life att ta fram en utbildningsmodell med såväl praktiska som teoretiska delar. Genom fotbollen nås, engageras och motiveras barnen. Därtill utbildas de också inom områden som HIV-prevention, jämställdhet, livsfrågor och trafiksäkerhet.

Coacher som redan är aktiva inom Kick 4 Life kommer sedan att utbildas i den nya modellen, för att i sin tur föra vidare den till utsatta barn i åldrarna 12-19 år. Samarbeten kommer också att byggas lokalt med exempelvis sjukvård och psykologer. Därefter kommer programmet att följas upp med kvantitativa och kvalitativa utvärderingar, samt en kartläggning för att kunna sprida vidare modellen.

 


Vad ska hända i projektet

Framtagande, tillämpning och utvärdering av utbildningsmodell bestående av fotbollsaktiviteter och HIV-prevention.


Därför fick projektet stöd

Genom att barn i Lesotho utbildas inom hälsa, livskunskap och personlig utveckling, stärks deras möjligheter till utbildning och självförsörjning.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i juni 2019

För mer info: http://www.kick4life.org