Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Utbildning för ökad matsäkerhet i Malawi

Covid-19 har stora konsekvenser för Malawis bönder. Åttio procent av landets befolkning arbetar i den agrara näringen som försörjer den hastigt ökande befolkningen med mat. Pandemin innebär ökad utsatthet i och med reserestriktioner, minskade investeringar och begränsad exportmarknad. Covid-19 pandemin kan – speciellt i kombination med redan digra konsekvenser från klimatförändringar – resultera i långsiktig matosäkerhet, lägre nutritionsnivåer och utbredd fattigdom i landet.

One Acre Fund ska anpassa sin utbildningsverksamhet både för att fungera under de nya förutsättningar som pandemin innebär och samtidigt minska konsekvenserna av Covid-19 för böndernas förutsättningar att försörja landet med mat.

Projektet stöttas med 2 080 000 kr.
SV


Detta kommer hända i projektet

Bönderna ges tillgång till nödvändig skyddsutrustning för att minska smittspridningen av Covid-19 och utbildas i att minska den ökade risk risken för matosäkerhet som pandemin har medfört.


Därför fick projektet stöd

Projektet ger stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2021

För mer info: https://oneacrefund.org