Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Utveckla och stärka ’idrott för social förändring” i Sverige

Idrott är ett unikt verktyg som har stor potential att nå människor oavsett bakgrund, religion eller socioekonomisk situation och kan bidra till att uppnå de Globala målen, och på så sätt främja en positiv samhällsutveckling i Sverige. Det saknas kunskap om hur föreningar och idrottsorganisationer kan skapa skillnad utanför planen, men även aktörer utanför idrottsrörelsen har inte förstått idrottens betydelse och roll till en positiv samhällsförändring.

I detta projekt vill Laureus Sport for Good kapacitetssäkra idrottsrörelsens roll i samhällsutvecklingen i Sverige.

Projektet stöttas med 2 995 000 kr

 


Detta kommer att hända i projektet

Vidareutveckla och kapacitetsstarka utvalda organisationer i form av utbildningar och nätverksträffar. Ta fram forskningsrapport, sprida information om idrottens roll i samhället och projektet avslutas med en konferens med deltagare från olika sektorer.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till social förändring med idrott som verktyg


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2022

För mer info: https://www.laureus.com/