Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vad hände sen?

Flyktingvågen 2015 aktualiserade problematiken med främlingsfientlighet och utanförskap. Konstprojektet ”I telefonen finns hela människan”, som drevs av Folkets konsthall och finansierades av Kulturstiftelsen, blev en plattform för kunskapssökande och kunskapsspridning om flyktingar. Genom projektet kunde hundratusentals svenskar lära känna de nyanlända genom böcker, utställningar, radio och tv. Utställningar från projektet görs fortfarande runt om i Sverige. Folkets konsthall vill fortsätta arbeta för denna fråga.

I detta projekt vill Folkets konsthall ideell förening, genom konstnärliga dokumentationsmetoder och vetenskapliga metoder, skapa en grund för en kunskapsspridning och konstnärlig gestaltning av flyktingarnas erfarenheter som inbjuder till identifikation och motverkar utanförskap och främlingsfientlighet.

Projektet stöttas med 2 850 000 kr

 


Detta kommer att hända i projektet

Fortsätta samla berättelser från deltagarna från förra satsningen. Forskning kommer att genomföras för att bättre förstå ämnen som flykt, exil och identitet. Detta kommer framförallt ske genom seminarier och laborationer. Projektet avslutas med en stor konstutställning.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att motverka främlingsfientlighet och utanförskap samt att skapa ett mer inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i september 2022

För mer info: http://itelefonenfinnshelamänniskan.com/folkets-konsthall/