Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Våga prata om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökar bland ungdomar. Ett stort problem är att unga inte pratar om hur de egentligen mår. Tillvaron präglas av idealbilder och höga krav som är svåra att leva upp till. Påverkan från sociala medier har angetts som en orsak till att många mår dåligt, då det skapar en känsla av otillräcklighet när man jämför sig själv och sitt liv mot de ”perfekta” bilderna. En motbild behövs! Hjärnkoll Stockholms län kommer i projektet Våga prata att starta upp en plattform som samlar berättelser i en podd, youtubekanal, Twitter och Instagram. Allt samlas på en gemensam webbplats, där man kan följa de ungas resa i livet. Syftet är att skapa en motvikt till de tillrättalagda bilder av unga vi oftast ser i sociala medier och ge hopp till alla unga som tror de är ensamma om sina tankar och känslor. Arbetet kommer att ske på en redaktion i centrala Stockholm, dit unga med psykisk ohälsa är välkomna för att delta i arbetet. 

Våga Prata blir även en resurs för skolor, myndigheter och företag som vill få en inblick i hur unga med psykisk ohälsa har det.
Syftet är enkelt: att visa på andra ideal och att lyfta på locket att prata om psykisk ohälsa. Genom det vill man sprida hopp och visa att man inte är ensam om sina tankar och känslor.

 


Detta kommer att hända i projektet

Start av redaktion med unga som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, framtagande av innehåll för sociala medier, samt två fysiska events som lyfter frågan om ungas situation på nätet. Alla unga med psykisk ohälsa är välkomna att delta på de sociala kanalerna och eventen är öppna för alla.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att föra upp frågan om psykisk ohälsa på agendan i forum som unga använder.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2018 och avslutades i december 2020

För mer info: https://vagaprata.nu