Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Våra ord

Psykisk ohälsa ökar bland pojkar och män och en anledning är mansnormer, att det anses svagt att prata om känslor. Inte minst kan man se detta i idrottsföreningar,  där det ofta råder en hård jargong. I detta projekt kommer MÄN Stockholm att verka för att skapa förutsättningar för pojkar och unga män i idrottsföreningar att dela med sig av sina tankar och känslor samt att förstå andras känslomässiga behov. Aktiviteterna i projektet går ut på att deltagarna deltar i gruppsamtal och utifrån så kallad spokenwordpedagogik får öva på att skriva och framföra tankar om manlighet och normer. 

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i juli 2019