Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Världens mammor

Undersökningar visar att många nyanlända mammor missgynnas av etableringssatsningar. Efter att en lokal barnavårdscentral slagit larm om att många mammor isolerades i hemmen bildades Världens mammor i Motala.

Tillsammans med professionella konstnärer har projektet lyckats engagera kvinnor till att ta del av och skapa egen konst, komma ut ur hemmen, öva språk, bygga nätverk och känna egenmakt. I dag drivs projektet på fem platser och behovet och intresset av att delta är stort, även på andra platser i landet. I projektet utbildas fler konstnärer och ledare för att säkra projektets framtid och för att kunna sprida projektet till fler platser i landet.

Projektet stöttas med 1 700 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Konstnärer kompetensutvecklas och tidigare deltagare utbildas i ledarskap, för att i sin tur starta upp nya grupper. Projektet sprids till flera nya platser.


Därför fick projektet stöd

En meningsfull fritid kan bryta isolering. En mötesplats och ett gemensamt språk är även fundament för demokratisk utveckling.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i november 2020

För mer info: http://www.kisam.se