Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vatten, vatten, vatten

Brist på vatten är en av orsakerna till flera av de konflikter som pågår runt om i världen, och mycket tyder på att den trenden kommer att öka i samband med fortsatta klimatförändringar. Det kräver att vi alla ställer om till en värld där vi förstår hur vatten kan bli en hållbar resurs i framtiden. Men att ta till sig det och göra förändringar är inte alltid så lätt. Särskilt svårt har det varit att skapa förståelse och engagemang kring frågor kopplade till vatten för barn och unga i Sverige.

I detta projekt vill Föreningen Fredens Hus bidra till att barn och unga ska kunna lära sig mer om vattnets betydelse och känna ett engagemang för att själva vara med och bidra till att vatten blir en hållbar resurs i framtiden.

Projektet stöttas med 2 990 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Inom den första delen skapas pedagogiska aktiviteter riktade till grundskolan samt gymnasiet.
  • – Inom den andra delen skapas nytänkande och kunskapsbärande utställningssmoduler på temat.

Varför fick projektet stöd?

Rent vatten och sanitet till alla är en grundförutsättning för allt liv på jorden inklusive människors hälsa och hållbara utveckling. Genom att projektet lyfter detta på nya inspirerande och lärande sätt för barn och unga, kan det medföra goda effekter för en stor grupp människor.


Projektets tidsstatus

23%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2025

För mer info: https://www.fredenshus.se/