Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vävda rum

Idag är tillgången till kultur i allmänhet och samtidskonsten i synnerhet ojämnt fördelad över landet. Pandemin har också visat på sårbarheter i konst- och kulturlivet med inställda utställningar och stängda konsthallar som följd av införda restriktioner och rekommendationer. Digitala konstverk har ingen geografisk begränsning men trots att allt fler konstnärer har börjat intressera sig för digitala medier och publiken har en större vana, så saknas det former och sammanhang för att visa digital konst i Sverige idag. Det finns ett behov av att decentralisera samtidskonsten och samtidigt skapa en ny infrastruktur som kan leda till fler möten med konsten och en ökad tillgång till den.

I detta projekt vill Riksförbundet Sveriges Konstföreningar arrangera Sveriges första nationella utställning i augmented reality (AR) tillsammans med lokala konstföreningar i landets alla kommuner.

Projektet stöttas med 4 310 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Utställningen kommer bestå av tio digitala konstverk som placeras ut i den offentliga miljön i sina respektive områden runt om i landet. Som besökare tar man del av utställningen och de digitala konstverken genom en mobilapplikation som man laddar ner till mobiltelefonen. Genom skärmen är det möjligt att se, lyssna till och interagera med konstverket och besökare på andra platser i landet.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till generationsöverskridande möten mellan unga, mer teknikerfarna besökare och en äldre, mer konstintresserad målgrupp som i sin tur leder till att fler unga engagerar sig i de lokala konstföreningarna.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2022 och avslutades i december 2023

För mer info: https://sverigeskonstforeningar.nu/