Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Verktyg för att skydda fri journalistik i Europa

Journalister vittnar om att de som är föremål för journalistisk granskning i allt större utsträckning hotar med rättsliga processer – i syfte att granskningar ska utebli och medier avstå publicering. Att hota med stämning och långa, kostsamma processer har blivit ett sätt för resursstarka aktörer att tysta journalister och undgå insyn.

I detta projekt vill Index on Censorship undersöka omfattningen av problemen i EU, England och Norge. Syftet är att ta fram riktlinjer för länderna och rusta journalister för att kunna utföra sitt arbete utan hot, vilket i sin tur stärker press- och yttrandefriheten i Europa.

Projektet stöttas med 2 100 000 kronor.


Detta kommer hända i projektet

Projektet undersöker vilka problem som finns och en rapport tas fram. Den blir underlag för nya riktlinjer och konkreta verktyg som ska stärka journalister och andra granskande medieaktörer.


Därför fick projektet stöd

Projektet syftar till att skydda grundläggande friheter och säkerställa allmän tillgång till information, vilket är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i september 2021

För mer info: https://www.indexoncensorship.org/