Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Regnbågsfonden

Vi står bakom er!

De senaste decennierna har hbtqi-personer i Sverige upplevt stora förbättringar kring sina rättigheter, men trots detta är samhället långt ifrån jämlikt och många upplever fortfarande diskriminering, trakasserier och hatbrott. I takt med att det demokratiska utrymmet krymper har hbtqi personers rättigheter ifrågasatts. Det är vanligt att hbtqi-personer känner sig exkluderade på arbetsplatsen, i skolan och i andra sammanhang. Många avstår helt från aktiviteter i rädsla för att bli dåligt bemötta. Hbtqi ungas psykiska hälsa är sämre än andra ungas och det är vanligare att de utsätts för mobbing. Det är viktigt att civilsamhället står upp för hbtqi personers rättigheter och låter ett hbtqi-perspektiv genomsyra sina verksamheter. För att civilsamhället ska bli mer inkluderande krävs mer kunskap och konkreta åtgärder.

I detta projekt vill Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden synliggöra hbtqi-perspektivet i samhällsutmaningar och stärka hbtqi-inkluderingen hos civilsamhällesorganisationer.

Projektet stöttas med 2 340 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av två delar.

  • – I den första delen ska tre civilsamhällesorganisationer få stöd och utbildning kring hur de bättre kan inkludera hbtqi-personer i sina verksamheter genom kommunikation och bemötande.
  • – Projektets andra del löper parallellt och fokuserar på att sprida kunskap och information om hbtqi-personers upplevelser och rättigheter Genom en kommunikation- och påverkanskampanj.

 


Varför fick projektet stöd?

En viktig princip i Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför, trots detta exkluderas ofta hbtqi-personer. Att civilsamhällesorganisationer kan bemöta hbtqi-personer på rätt sätt i sina verksamheter och stå upp för deras rättigheter är en förutsättning för ett jämlikt samhälle där allas lika rättigheter respekteras. Projektet bidrar till just detta.


Projektets tidsstatus

31%

Projektet startade i december 2023 och avslutas i december 2025

För mer info: https://regnbagsfonden.org/