Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vildare skogar för människa, natur och klimat

Den svenska skogen brukas idag på ett sätt som påverkar den biologiska mångfalden och klimatet negativt. Kalavverkning är vanligt och plantering av unga skogar med främmande arter gör att förutsättningarna för skogens djur och växter försämras och att rennäringen, friluftslivet och kulturminnen skadas.

I detta projekt vill Insamlingsstiftelsen Rewilding Sweden genomföra piloter av restaureringsåtgärder i svensk skog med syfte att öka kunskapen om fördelarna med en rikare och vildare natur och inspirera fler att genomföra åtgärder.

Projektet stöttas med 2 620 000 kronor


Vad händer i projektet?

Projektet syftar till att sprida kunskap om vikten av att förvilda skogar för den biologiska mångfalden, klimatet och rennäringens skull. Inom ramarna för projektet kommer Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe- Sweden att genomföra restaurering av skogar i pilotområden i Västerbotten och i Göteborgsområdet.

För att öka intresset och kunskapen om restaurering hos beslutsfattare, skogsägare och andra intressenter kommer även seminarier anordnas och studiebesök genomföras till de restaurerade områdena. En guide som beskriver hur en som markägare kan genomföra åtgärder kommer också att tas fram.


Varför fick projektet stöd?

Att skogen brukas och ser ut på ett sätt som skapar förutsättningar för biologisk mångfald, kolinlagring och rennäring är av yttersta vikt. Att som i detta projekt, visa på hur detta kan göras ger inspiration och kunskap som är viktig för att möta dagens och framtidens utmaningar. Projektet är en del av vår satsning inom svenska skogar och ekosystem.


Projektets tidsstatus

76%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i december 2024

För mer info: https://rewilding-sweden.com/