Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vinnare och förlorare i svensk natur

Djur- och växtlivet i Sverige och världen är hotat. Det talas om att vi nu är inne i den sjätte massutrotningen i jordens historia. Enbart i Sverige finns idag flera tusen rödlistade arter. Det finns därför en pedagogisk utmaning i att synliggöra sambanden men kunskap är grundförutsättningen för ett ökat engagemang.

Projektets huvudaktivitet utgår från 35 fotografier av svenska djurarter tagna av några av Sveriges främsta naturfotografer. Av dessa skapas en utomhusutställning som ska stå på centrala platser i fem städer från norrtill söder: Luleå, Falun, Uppsala, Jönköping och Malmö. Ett särskilt pedagogiskt material tas fram för förskole- och skolelever vilket också kommer kunna användas oavsett om man har möjlighet att besöka utställningen på plats eller ej.

Projektet stöttas med 2 780 000 kr.


Det här kommer hända i projektet

Runt 200 000 personer har aktivt tagit del av utomhusutställningen. Minst 75 visningar har arrangerats av de mottagande museerna. Minst 125 skolklasser har tagit del av utställningen och det pedagogiska materialet.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att öka den svenska allmänhetens kunskap och engagemang för biologisk mångfald i deras närmiljö vilket går i linje med flera av de globala målen och på sikt gynnar både befolkning, djur och natur.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2021 och avslutades i november 2022

För mer info: https://www.naturfotograferna.se