Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Väv – vävstugan igår, idag och imorgon

Mötesplatser är en viktig ingrediens i hur ett samhälle skapar social hållbarhet. På många platser finns olika sorters mötesplatser, varav vävstugor är en som inte är så allmänt känd. Vävstugan är en kvinnligt kodad plats där kvinnor i generationer har träffats och upprätthållit både ett materiellt och immateriellt kulturarv. Historiskt har dock deras arbete sällan värderats eller uppmärksammats. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det lokala hantverket och de värden vävstugorna står för en viktig del, men deras medlemmar blir allt äldre. För att bevara den kunskap som finns och föra den vidare till nya medlemmar behöver vävstugorna uppmärksammas och nå ut till nya generationer och målgrupper. 

I detta projekt vill Virserums Konsthall rikta fokus mot vävstugor i Småland och ta del av deras kunskap, ge dem kreativitetsinjektioner, och lyfta detta kulturarv och mötesplats på ett sätt som bidrar till att stärka vävstugorna för framtiden. 

Projektet stöttas med 1 045 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Kartlägga de vävstugor som existerar i projektets upptagningsområde, skapa möten och kontakt med och mellan dessa vävstugor samt att samla in och förvalta kunskapen som finns i de olika vävstugorna,
  • – skapa kunskapsutbyte mellan vävstugorna samt att lyfta, inspirera och bidra med kreativitetsinjektioner för de medverkande väverskorna och vävstugorna,
  • – skapa en publikation och utställning om projektet samt i samarbete med minst ett universitet skapa seminarium kring betydelsen av vävstugor.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att vävstugorna och vävning som kulturarv värnas och utvecklas samtidigt som man visar på vävstugorna som viktiga mötesplatser för en hållbar infrastruktur på landsbygden och lyfter vikten av att utifrån traditionell kunskap lära om hållbara livsstilar.


Projektets tidsstatus

86%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i september 2024

För mer info: https://www.virserumskonsthall.com/