Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Waves for change – Starter Packs

Många kustnära samhällen i världen präglas av fattigdom och låg utbildningsnivå. Barn i dessa områden är särskilt utsatta och lever med en förhöjd risk att utsättas för traumatiska upplevelser under sin uppväxt, som i sin tur kan få konsekvenser som känslostörningar, nedsatt inlärningsförmåga och drogmissbruk senare i livet. Forskning visar att surfing går att använda i terapeutiskt syfte för att främja psykisk hälsa hos barn och unga. The Isiqalo Foundation Trust har i Sydafrika under lång tid utvecklat en avancerad metodik inom surfterapi som de kallar för Waves for Change.

I detta projekt vill Isiqalo Foundation nu sprida sina lärdomar till andra organisationer som vill introducera surfterapi för barn och unga i konflikthärjade områden runt om i världen. Genom en femstegsprocess väljs lämpliga organisationer ut som då erbjuds ett starter pack med bland annat surfbrädor och utbildning i Waves for Change-metodiken på plats i Kapstaden.


Detta kommer att hända i projektet

Sprida surfterapi till 20 platser i Afrika, Latinamerika och Indien, samt bedriva forskning kring surfterapins effekter.

 

 


Därför fick projektet stöd

Genom att bidra till att stärka hälsan hos de individer som deltar i surfterapi, bidrar detta projekt till att människor får större möjlighet att nå sin fulla potential och vara delaktiga i samhället.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2021

För mer info: http://www.waves-for-change.org/