Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Idrottens kraft för att främja fred

Sydsudan och Uganda är två länder präglade av långvarig konflikt och krig. Båda länder har höga nivåer av våld och osäkerhet. I Sydsudan befinner sig fler än fyra miljoner människor på flykt, och den dokumenterade nivån av kvinnor som upplevt sexuellt och könsbaserat våld är 40 %. Ungdomsarbetslösheten är hög, vilket innebär att det ofta inte finns andra alternativ än att gå med i väpnade grupper. I Uganda har Herrens motståndsarmé (LRA) skapat stort lidande där barn rekryterats som barnsoldater och människor mördats, våldtagits eller torterats. Uganda har också tagit emot ett stort antal flyktingar från Sydsudan det senaste årtiondet. Barn och unga i Sydsudan och Uganda har en uppväxt formad av konflikt, osäkerhet och våld.  Whitaker Peace and Development Initiative vill ändra på detta!

I detta projekt vill därför the Whitaker Peace and Development Initiative (WPDI) – genom idrottsaktiviteter och utbildning i fredsbyggande värderingar – främja hälsa, entreprenörskap och välbefinnande för unga i samhällen påverkade av våld och konflikt. 

Projektet stöttas med 5 000 000 kronor


Vad händer i projektet?

Idrottsaktiviteter, så som träningar, tävlingar och turneringar, ska kombineras med workshops och event där fredsbyggande värderingar diskuteras.

Exempel på värderingar är rättvisa, tolerans, inkludering, team-building, respekt och jämlikhet. Deltagarna ska också utbildas inom sexuell och reproduktiv hälsa, traumabearbetning samt konfliktresolution.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att barn och unga i två konfliktdrabbade länder får ökat välbefinnande, ökade färdigheter som kan leda till arbete samt ökade möjligheter för samhällsrehabilitering och fred. Projektet rymmer även i Postkodstiftelsens arbete inom samhällsförändring genom idrott.


Projektets tidsstatus

69%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.wpdi.org/