Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Wikipedia för hela Sverige

Idag finns många aktörer inom civilsamhället med stora lokala nätverk och enorma mängder information som de vill nå ut med till allmänheten. Mycket av denna information skulle i digital form passa väl på Wikipedia. Wikimedia och civilsamhället har därför mycket att tjäna på att hjälpa varandra. Civilsamhället kan ge Wikimedia tillgång till deras stora nätverk av engagerade människor och Wikimedia kan med sin teknik och sitt tekniska kunnande hjälpa civilsamhället att nå ut med sin kunskap och information till en bred allmänhet via bland annat Wikipedia.

I detta projekt vill Wikimedia Sverige värna om fri tillgång till allmän information genom att engagera allmänheten till att bli skribenter för Wikipedia och samtidigt stärka civilsamhället att nå ut till fler.

Projektet stöttas med 2 300 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Genom ett tjugotal nya samarbeten med lokala organisationer anordnas olika fysiska nedslag som knyter samman digitalt lärande och civilsamhälle för att skapa intresse hos föreningarnas medlemmar att också engagera sig i Wikipedia.

 

  • – Riktade kommunikationsinsatser kommer att genomföras samt man kommer via fysiska och digitala samtal med allmänheten lära ut hur plattformen faktiskt fungerar, hur man
    kan källkritiskt använda materialet och förstå dess styrkor och svagheter. Projektet
    kommer även ta fram mer djupgående utbildningar och genomföra dessa med ett
    antal personer och man kommer ta fram en mångfaldsrapport om föreningens
    verksamhet.

Varför fick projektet stöd?

Att kunna göra sin röst hörd och ha tillgång till trovärdig och fri information är en viktig del av vår demokrati. Projektet bidrar till uppfyllandet av detta.


Projektets tidsstatus

71%

Projektet startade i augusti 2022 och avslutas i december 2024

För mer info: https://wikimedia.se/2022/09/30/wikipedia-for-hela-sverige/