Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Videoaktivism för klimat och miljö

För samhällen som kämpar mot avskogning är möjligheten att göra sig hörda, få synlighet och snabba åtgärder avgörande. Video är bland de mest kraftfulla verktygen som dessa samhällen har till sitt förfogande för att försvara sin mark och sin försörjning. När videodokumentation används effektivt – och används för att nå långsiktig rättvisa – kan det öka trycket på regeringar och företag genom att samla viktiga bevis.

Detta projekt kommer att bygga en stark regional rörelse av frontlinjesamhällen i hela Latinamerika för att skapa videodokumentation och samla bevis för att skydda och försvara sina förfäders arealer från avskogning och exploatering, bekämpa klimatförändringar och arbeta för mänskliga rättigheter. Projektet syftar till att förskjuta maktdynamiken genom att ge gräsrotsamhällen möjlighet att belysa klimatförstörelsen. Genom att utnyttja kraften i video för att informera, övertala och mobilisera kommer vi att skydda viktiga lokala ekosystem, vårt klimat och rättigheterna i de utsatta samhällena.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 5 200 000 kr.


Vad händer i projektet?

Inom projektet kommer små, lokala organisationersom till stor del utgörs av ursprungsbefolkning utbildas, kapacitetsstärkas, ges resurser och kontinuerligt stöd inom hur teknik och video kan användas för att informera, mobilisera och bedriva effektivt påverkansarbete för att skydda ursprungsbefolkningens rättighetertill naturen.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2022

För mer info: https://www.witness.org/