Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Entreprenörskap för en bättre värld

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Trots det är vi långt ifrån att nå flera av målsättningarna sett till den nuvarande utvecklingen. Många utmaningar kvarstår både i det stora perspektivet och i det lilla lokala. Samhällsentreprenörer kan spela en viktig roll då de fyller nya behov och arbetar på ett sätt som utmanar traditionella arbetssätt. Med rätt stimulans och med mer resurser kan dessa entreprenörer bidra till att adressera angelägna samhälls- och miljöutmaningar.  


Genom en särskild satsning vill vi därför ge möjlighet till samhällsentreprenörer i Sverige att söka projektstöd mellan 200 000 – 900 000 kronor för att på ett nytänkande och entreprenöriellt sätt bidra till samhällsförändring.  

Insatserna ska fokusera på att bemöta angelägna samhälls- och miljöutmaningar. Inom satsningen tar vi emot ansökningar som avser lösningar som befinner sig i olika faser. Ett projekt kan tex. handla om att testa en oprövad idé eller lösning i relativt liten skala, dvs. göra en pilot som kan verifiera att idén håller och att det kan finnas långsiktig ekonomiska förutsättningar för idén. Er lösning kan också redan ha utvecklats och testats i mindre skala och där det finns belägg att tillvägagångssättet skapar den förändring man vill åstadkomma. Projektet kan då fokusera på att implementera en specifik lösning och säkerställa användandet av den. Det är också möjligt att söka stöd för att sprida och skala upp användandet av en lösning, dvs. ta idén till marknaden. Det viktigaste är att tillvägagångssättet är nytänkande, att det adresserar en angelägen samhällsutmaning, att ni kan motivera på vilket sätt projektet löser problemet och att det finns potential för långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Vi är övertygade om att det finns många idéer runt om i Sverige som kan leda till förändring. Om ni har en sådan idé, och uppfyller nedanstående kriterier, så ser vi fram emot att läsa er ansökan. Sista ansökningsdagen är den 19 mars 2023.

Projekten kan tidigast starta efter sommaren 2023 och pågå som längst i 12 månader. Ni kan ansöka om ett projektstöd på mellan 200 000 – 900 000 kronor. Projektet kan medfinansieras av andra givare, men projektets genomförande ska inte vara avhängigt annan finansiering än Postkodstiftelsens stöd.