Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

4. Tips inför er ansökan

Vi har här sammanställt fem konkreta tips inför en ansökan till Postkodlotteriets Stiftelse.


  • Säkerställ att ni uppfyller våra kriterier

Vi får ibland in ansökningar som inte uppfyller våra grundläggande kriterier. Kontrollera därför gärna att ni uppfyller samtliga kriterier innan ni skickar in en ansökan. Läs även gärna våra urvalskriterier. Ni hittar dessa här.


  • Fokusera på att tydliggöra projektets röda tråd – hur hänger problembild, aktiviteter och resultat/effekt ihop

För oss är det viktigt att de aktiviteter som ska genomföras inom projektet har en tydlig koppling till den problembild som man vill adressera, och att man genom de föreslagna aktiviteterna kan nå de tänkta resultaten och effekten. Det kan därför vara klokt att säkerställa att den röda tråden är tydlig redan i ansökan och att det framgår varför det är just de föreslagna aktiviteterna som behövs för att åstadkomma förändring och lösa den beskrivna problembilden.


  • Var konkreta!

Eftersom vi varje år tar emot och bedömer mellan 800 – 1000 ansökningar behöver vårt ansökningsformulär vara relativt kort. Det blir därför viktigt att ni på litet utrymme kan beskriva projektidén så konkret som möjligt. Det kan handla om att tydliggöra exakt vilka aktiviteter ni vill genomföra och vilka resultaten blir, och hur ni planerar att mäta detta.


  • Lyft er USP!

I vår bedömning tittar vi både på projektidén och den sökande organisationen. Det är viktigt för oss att stötta de projekt där vi kan göra störst skillnad, och därför vill vi gärna förstå vad som utmärker ert projekt eller er organisation. Försök därför i ansökan beskriva hur ert projekt skiljer sig från, kompletterar eller samverkar med andra, liknande initiativ, och varför just er organisation är bäst lämpad att genomföra det.


  • Tydliggör långsiktighet och spridning till en bred allmänhet

Vi vill redan i ansökan förstå hur ert projekt kommer att spridas till en bred allmänhet. Det kan handla om geografisk spridning eller att ett projekt ger långsiktig effekt över tid. Ibland kan vi stötta pilotprojekt som genomförs på en specifik ort, men vi prioriterar projekt där det finns en tydlig plan för hur spridningen ska gå till i ett senare skede. Detsamma gäller för projektets möjlighet att fortsätta på lång sikt – förklara i ansökan hur projektet kommer att leva kvar efter det att projektperioden och ett eventuellt stöd från oss har löpt ut.