Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Allas Röster

-för att skapa engagemang och tillhörighet i samhället-

Svenska Postkodstiftelsens övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Organisationer som arbetar med att stärka demokratiska samtal, engagerar och bidrar till att öka delaktighet och inflytande är ovärderliga för samhället. Men för att skapa förändring behövs resurser.

Genom en särskild satsning ville vi därför ge möjlighet för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 200 000–500 000 kronor för att genomföra projekt som bidrar till ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Vi såg gärna att projekten, på ett engagerande och praktiskt sätt, kunde öka engagemang, möjliggöra ett aktivt deltagande och ett växande inflytande i närområdet, höja den upplevda gemenskapen och skapa möjligheter att delta och påverka.

Insatserna kunde också handla om att skapa metoder för integration, medborgardialog, att höja tilliten eller öka inflytandet i sakfrågor. Projekten kan genomföras av en mängd olika ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive kultur- och idrottssektorn.

Projekten inom satsningen Allas Röster har nu startats och ni kan läsa mer genom att klicka på Projekt Allas Röster.