Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Utlysning

  • Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga

Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – kan utmaningar i vår samtid, och existentiella frågor om en osäker framtid bemötas.  
Och nya idéer kan födas. 

Som en del i Postkodstiftelsens satsning på kulturområdet har vi identifierat ett antal särskilt prioriterade områden, som vi lägger extra fokus på de närmsta åren. Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, är ett av dem. Därför gör vi nu en särskild utlysning med målet att bevilja totalt minst 12 MSEK till projekt inom området.

Kulturen spelar en viktig roll i samhället och för samhällets utveckling. Vi tror dessutom att konsten och kulturen har en unik kapacitet att vidga perspektiven, utmana invanda föreställningar och hjälpa oss att lyfta blicken för att kunna identifiera och utveckla lösningar för människans, samhällets och naturens olika utmaningar. Vi vill därför främja kreativiteten, fantasin och förmågan att kunna föreställa sig andra verkligheter. Och vi vill möjliggöra för konsten och kulturen att utforska, undersöka, experimentera och utmana etablerade normer, bilder och berättelser av hur vårt samhälle ska se ut och fungera. Nu och i framtiden.  


För att beviljas stöd inom utlysningen ska projektet:

  • Drivas av kulturaktörer som utifrån konstnärliga metoder och processer vill utforska nya perspektiv på människans, samhällets eller naturens utmaningar,
  • Bjuda in människor att genom konst och kreativitet, utmana invanda föreställningar, använda fantasin och utveckla föreställningsförmågan för att väcka nyfikenhet och engagemang för nya tankebanor och lösningar som främjar en positiv utveckling av samhället,
  • Arbeta utforskande men använda tillförlitliga tillvägagångssätt och processer.

Projektet kan med fördel:

  • Vara inkluderande och nå utanför de etablerade målgrupperna, bjuda in flera och för sammanhanget oväntade perspektiv och röster,
  • Arbeta sektoröverskridande, utveckla möten över gränser och/eller koppla ihop parter som inte vanligtvis brukar samarbeta,
  • Involvera människor i den kreativa processen och/eller göras relevant för en ny eller större grupp människor,
  • Våga utmana och/eller använda okonventionella metoder och uttryck som kan tjäna som inspiration eller goda exempel för kultursektorn.

Genom den här satsningen vill vi bevilja projektstöd om totalt minst 12 MSEK, fördelat på flera organisationer. Storlek på individuella stöd kan variera, men vi förväntar oss att merparten av beviljade stöd kommer ligga på mellan 1-3 MSEK. Postkodstiftelens stöd kan utgöra hel- eller delfinansiering. Projekten kan pågå mellan 12 och 24 månader och påbörjas mellan 4-9 månader efter sista ansökningsdagen den 12 april. Projektets aktiviteter ska huvudsakligen genomföras i Sverige.  

Ansökan är stängd.